กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ "UNIDO" เร่งขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0


Investing in Thailand (Thailand 4.0)


A Great Place For Business


Economic Reinvigoration (EEC)


Kasarda U Tapao Aerotropolis


Thai Industry Minister Says EEC Project Is Game Changer


เจาะประเด็น "ต่างชาติหนุน อู่ตะเภา เมืองศูนย์กลางการบิน"


Thailand’s Eastern Economic Corridor (Thai version)


Thailand’s Eastern Economic Corridor (Chinese version)


Thailand’s Eastern Economic Corridor (Japanese version)


เมืองการบิน" 1.57 ล้านล้านบาท ประตูเชื่อมธุรกิจไทยทั่วโลก


มองโลกแบบวิกรม เรียนรู้ เข้าใจ EEC
กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ตอน 1


มองโลกแบบวิกรม ตอน เรียนรู้เข้าใจ EEC
กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ตอน 2


มองโลกแบบวิกรม เรียนรู้ เข้าใจ EEC
กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ตอน 3


มองโลกแบบวิกรม ตอน เรียนรู้เข้าใจ EEC
กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ตอน 4


มองโลกแบบวิกรม เรียนรู้ เข้าใจ EEC
กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ตอน 5


มองโลกแบบวิกรม ตอน เรียนรู้เข้าใจ EEC
กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ตอน 6


มองโลกแบบวิกรม เรียนรู้ เข้าใจ EEC
กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ตอน 7


มองโลกแบบวิกรม ตอน เรียนรู้เข้าใจ EEC
กับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ตอน 8ที่มา : www.youtube.com : IDEA SMILE CO.,LTD